Velký chvalozpěv na Atona

26. září 2007 v 18:42 | Naty |  Ostatní
- Fakt nádhernej text! Pochází ze starověkého Egypta, z dob vlády 18. dynastie..
Tento chvalozpěv napsal faraon Amenhotep IV., který se díky své lásce v boha Atona nechal přejmenovat na Achnaton, přezdívalo se mu proto také "kacířský vládce", protože nechtěl uznat jiné bohy, pouze Atona.. Achnaton tímto Atonovi dokazuje svou nekonečnou lásku a víru v něj..

"Krásně vycházíš v záři
na nebeském obzoru,
ty žijící Slunce, jež dáváš život!
Vycházíš na východním obzoru
a naplňuješ všechny země svojí krásou.
Jsi působivé, mocné a třpytivé,
vysoko nad všemi zeměmi.
Tvé paprsky pronikají do zemí, stejně jako tvoje tvořivá síla:
jako Re je dosáhneš
a podrobíš pro svého milovaného syna.
I když jsi tak vzdálené, tvé paprsky jsou na zemi,
i když jsi vidět, tvé putování nelze poznat.

Když se odebereš k západnímu obzoru,
země se ocitne ve tmě,
v říši smrti.
Lidé spí v ložnicích s hlavami zakrytými,
jedno oko nevidí druhé.
A kdyby jim ukradli všechny věci pod hlavou,
ani by o tom nevěděli.
Všechny šelmy vycházejí ze svých doupat,
všechna havěť bodá.
Tma je jako hrob:
země je tichá,
neboť její stvořitel odpočívá na obzoru.

Jakmile ráno vyjdeš na obzoru,
zazáříš, ty denní Slunce.
Zaháníš tmu a vysíláš paprsky
a Obě země mohou denně slavit svátek.
Kdo má nohy, probudí se: díky tobě lidé vstávají,
myjí se a oblékají
a zdviženými pažemi tě uctívají, protože ses objevilo
v záři.
Celá země se pustí do práce.

Dobytek se uspokojuje svou krmí,
stromy a rostliny rostou.
Ptáci vylétají z hnízd
a křídly tě zdraví.
Zvěř skáče
a vše, co odlétá a přilétá,
žije, neboť pro ně vycházíš.
Lidé se plaví po proudu i proti proudu:
všechny cesty jsou otevřeny, protože jsi vyšlo v záři.
Ryby v řece
před tebou vyskakují,
neboť tvé paprsky pronikají i do moře.

Díky tobě se v ženě vyvíjí semeno,
z něhož vytváříš lidi.
Udržuješ při životě syna v matčině lůnu
a konejšíš ho, když pláče.
Opatruješ ho v matčině lůnu
a dodáváš mu dechu,
neboť chceš zachovat naživu vše, co jsi stvořilo.
A když vyjde z lůna
a sám začne od prvního dne dýchat,
otevřeš mu ústa a postaráš se o něho.

Když se nevylíhlé kuře
ozve ve skořápce,
dodáš mu dechu, abys je udrželo při životě.
Po době, kterou jsi mu vymezilo,
rozbije vejce,
povstane z něho
a hned začne pípat.
A sotva se z něho dostane,
už běhá po svých.
Kolik jsi toho jen stvořilo a zraku je to skryté!
Jediné božstvo, jemuž není podobného!

Když jsi bylo samojediné, stvořilo jsi podle svého zemi
s lidmi, stády dobytka a zvěří,
se vším, co je na ní a běhá po nohou,
se vším, co je ve vzduchu a létá na křídlech.
Všem zemím - Sýrii, Núbii
i egyptské zemi -
jsi přidělilo území a poskytlo obživu.
Jeden každý má co jíst a má určenou dobu života.
Jazyky lidí se liší,
právě tak jako jejich vlastnosti -
i barvu pleti mají různou: tak jsi odlišilo cizince.

Stvořilo jsi Nil v Západní říši
a přivádíš ho, jak si přeješ,
abys udrželo při životě lidstvo, jež jsi stvořilo:
jsi jeho pánem, který se s ním souží.
Pane všech zemí, jenž pro ně vycházíš,
denní Slunce, majestátné!
Všem vzdáleným zemím jsi poskytlo život.
Vytvořilo jsi na nebi Nil, aby k nim sestupoval:
a on se vlní mezi horami jako moře
a zaplavuje jim pole u sídlišť.
Jak znamenité jsou tvé úmysly, Pane věčnosti!
Nebeský Nil dáváš cizím národům
i pádící zvěři všech hornatých zemí.
A Nil přichází ze Západní říše do Egypta.
Tvé paprsky vyživují louky:
když vycházíš, zelenají se a rostou, jak si přeješ.
Vytvořilo jsi roční období, aby mohlo růst to, co jsi stvořilo:
zimu, abys vše ochladilo,
léto, aby tě vše pocítilo.
Vyzdvihlo jsi nebe, abys na něm mohlo vycházet
a abys pozorovalo vše, co jsi jako samojediné stvořilo.
V podobě žijícího Slunce
vycházíš a záříš,
vzdaluješ se i přibližuješ.

Vytváříš miliony podob sebe, Jediného:
města a vesnice,
pole, cesty i řeky.
Každý zrak na tobě spočine,
když jsi nad hlavou, ty denní Slunce!
A třebaže odejdeš - a potom tě už nevidí žádné oko, jež jsi
právě ty obdařilo vnímavostí -,
abys nemuselo hledět na své výtvory,
mám tě stále na paměti, neboť nikdo tě nezná
kromě tvého syna Nefercheprurea-vaenrea.
Jen jeho seznamuješ se svými úmysly a svou mocí!

Země povstává díky tobě,
neboť jsi ji stvořilo:
když vycházíš, žije se,
když zacházíš, umírá se.
Oči hledí na tvou krásu, když zapadáš;
veškeré práce ustávají, když mizíš na západě.
Když znovu vyjdeš, vše rozkvete pro krále;
rovnováha vládne od okamžiku, kdy jsi vytvořilo zemi.
Zřídilo jsi vše pro svého syna, jenž z tebe vzešel,
krále Horního a Dolního Egypta, jenž žije pravdou,
Pána Obou zemí Nefercheprurea-vaenrea,
syna Reova, jenž žije pravdou;
a pro milovanou Velkou manželku krále,
Paní Obou zemí Nefernefruaton Nefertiti,
jež žije a je mladá
na věky věků."
Zdroj: Nicholas Reeves - Achnaton, falešný egyptský prorok
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama